Infantil Primària
Escola Aiguamarina
C. Casals i Cuberó, s/n, 08042, Nou Barris, Barcelona
33.59µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (33.59 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.