Infantil
EBM Aurora
Carrer de l'Aurora, 24, 08001, Ciutat Vella, Barcelona
40.04µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 163 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.04 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.