Batxillerat
EA La Industrial
C. Comte d'Urgell, 187, 08036, Eixample, Barcelona
44.36µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 275 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (44.36 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.