Infantil Primària Secundària Batxillerat
Claret
Av. Sant Antoni Maria Claret, 49, 08025, Gràcia, Barcelona
40.06µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 249 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.06 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.