Batxillerat
Centre d'Estudis Politècnics
Pl. Urquinaona, 10, 08010, Ciutat Vella, Barcelona
49.25µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (49.25 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.