Educació Especial
CEE La Ginesta
Pg. de la Vall d'Hebron, 171, 08035, Horta-Guinardó, Barcelona
30.04µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 246 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (30.04 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.