Educació Especial
CEE Josep Pla
Pg. Fabra i Puig, 406, 08031, Nou Barris, Barcelona
32.17µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 103 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (32.17 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.