Secundària
C.Educ.Justícia Can Llupià
C. German Desvalls, 58-60, 08035, Horta-Guinardó, Barcelona
17.84µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 244 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (17.84 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.