Infantil Primària Secundària Batxillerat
Betània-Patmos
Av. Mare de Déu de Lorda, 2-16, 08034, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
24.35µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 244 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (24.35 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.