Infantil Primària Secundària Batxillerat
Aula Escuela Europea
Av. Mare de Déu de Lorda, 34-36, 08034, Les Corts, Barcelona
21.86µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (21.86 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.