Infantil Primària Secundària
Aloma
C. Torrent de Can Piquer, 21, 08016, Nou Barris, Barcelona
35.39µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 246 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (35.39 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.