Infantil Primària Secundària Batxillerat
Abat Oliba-Loreto
Av. Pearson, 22-26, 08034, Les Corts, Barcelona
28.48µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 110 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (28.48 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.